Агрокалендар

НазадКатегория: Растениевъдство
Календар за месец: Август

Салата

Прогнозирането е изключително полезно за земеделските стопани, защото те могат не само да използват оптимално хубавото време, но и да избегнат загуби. От тази година НИМХ-филиал Плевен прави и 15 дневни прогнози, което е достатъчен период да производителите да планират агромероприятията. Ако зърнопроизводителите ползваха нашите продукти, щяха да ожънат навреме, преди дъждовете, категоричен е агро-метеорологът Георги Йорданов. Той обясни, че агропрогнозата се базира на синоптичната прогноза и се изработва за съответен регион на страната. Разликата е, че в нея се отразява фенологичната фаза от развитието на различните земеделски култури. Така, в зависимост от падналите валежи, температурата и други фактори, след наблюдения се предвижда в каква фаза е съответната култура (зърнено-житни, овошки, лозя и др.). Така точно за региона се посочва дали наближава време за жътва, дали е подходящо за есенна сеитба и т.н. Важно е, че се вземат впредвид различните почвени типове в отделните части на страната. Данните за запасеността на почвите, за падналите валежи се подават в НИМХ-Плевен от 7 специализирани станции за агроизследвания, разположени в населени места, където е представен определен почвен тип. Сред тях са станциите в селата Капитановци (Видинско), Бъзовец (Монтанско), Борима (Ловешко), Николаево (Плевенско), град Павликени (Великотърновско) и др. За да е точна информацията пробите се вземат на 7-те места на едини и същи дати всеки месец- на 7-мо,17-то и 27-мо число всеки месец. Тези проби са от дълбочина 1 метър и установяват различни параметри на почвите, сред които запасеността с влага. Ако стопаните ползват тези данни през топлите месеци ще може да си спестяват поливките. Два пъти годишно в седемте станции се вземат 2 проби на дълбочина 2 метра. Това също става на точно определени дати – само на 17 октомври и на 17 март. Взеима се 90 грама пръст /ракиена чаша/ и по специален метод се измерва влагозапасеността й, като се анализират различните почевени типове.

На базата на обобщената информация и данните за метеорологоичната обстановка в страната Георги Йорданов изработва агропрогноза, която може да е за период от няколко дни или за месец. Според него летните температури през ноември няма да се отразят благоприятно на посевите. Причината е, че те не закаляват есенниците, както е обичайно, а те се развиват по–бързо. Затова като паднат рязко температурите или снега, има опасност да измръзнат.

Агрометеорологът изработва една прогноза за ден-ден и половина. Той призна, че през последните 2 г. заради кризата интересът към прогнозите е спаднал рязко. Въпреки това, той е изработил една обща прогноза за страната за ноември 2010 г.

През първото и второто десетдневие на месеца относително сухото време ще осигури възможност за приключване на най-важното за сезона мероприятие – сеитбата на пшеницата и ечемика. Тази година след повсеместните валежи в началото на есента довели до чувствително увеличение на почвените влагозапаси, нарушиха нормалния ход на сезонните полски работи. Поради тази обективна причина на места бяха пропуснати агротехническите срокове при сеитбата на зимните житни култури.

Очакваните валежи през ноември ще поддържат влагозапасите в горните почвени слоеве в граници, осигуряващи нормалното протичане на началните етапи от вегетацията на зимните житни култури. В краят на третото десетдневие на октомври в по-голямата част от Плевенски регион почвените влагозапаси в 20 и 50см почвени слоеве бяха добри около 75% от ППВ (пределната полска влагоемност).

През ноември развитието на пшеницата и ечемика ще протича с променливи темпове в зависимост от топлинния фактор. През първата декада от месеца очакваното топло за сезона време, с максимални температури на места над 23-25оС, ще ускори началните етапи от развитието на зимните житни култури. До края на ноември в зависимост от сеитбените дати при есенниците ще наблюдават различни фази; братене при пшеницата и ечемика засети в агротехническите срокове през октомври; фаза трети лист - при посевите, които предстои да бъдат засети в началото на ноември и фаза поникване и начален етап на листообразуване при тези - в края на първото-началото на второто десетдневие на месеца.

През ноември условия за затихване на вегетационните процеси при зимните житни култури ще има през третото десетдневие, когато се очакват и по-ниски средноденонощни температури, около и под биологичния минимум, необходим за развитието на пшеницата и ечемика. Прогнозираните стойности на минималните температури няма да представляват опасност за посевите намиращи се в начален етап на развитие.

В началото на ноември условията ще бъдат подходящи за приключване беритбата на късните зеленчуци: късно зеле, карфиол, праз, моркови, целина, алабаш и други.
През ноември при овощните култури ще протича процес на закаляване, предшестващ периода на покой. През първата половина от месеца, когато се очаква относително сухо и топло време, в овощните градини условията ще бъдат благоприятни за провеждане на почвообработки, внасяне на минерални торове, за засаждане на нови овощни насаждения.

Агрометеорологът посочи, че ако една прогноза се изработва за определен район, то точността й е по-голяма. Но България не е толкова голяма страна, че да има съществени разлики в сроковете за агромероприятията.